Velkommen

...til hjemmesiden for Hulvejens Grundejerforening.

Hulvejen er et villakvarter beliggende i det sydlige Støvring, ca. 20 km. syd for Aalborg. Området er opdelt i 9 stikveje forbundet af et omfattende stisystem og mange grønne fællesarealer. Kig under mappen Fotos for at få et indtryk af området.

Kvarteret er fuldt udbygget med 180 husstande opført mellem 1986 og 2006.
Der er i 2013 udstykket og solgt yderligere 5 grunde, som nu ved at blive bebygget.

Hulvejens Grundejerforening varetager grundejernes fælles interesser og har f.eks. ansvaret for...

  • Vedligeholdelse af områdets legeplads og mange grønne fællesarealer.
  • Hulvejsfesten - Den årlige sommerfest for børn og voksne.
  • Opsætning af containere til haveaffald to gange om året.
  • Kontakt til Rebild Kommune og andre myndigheder.
  • Årlig generalforsamling. Se seneste: Indkaldelse og Referat

Ny grundejer på Hulvejen...?
Foreningen har udarbejdet en informationsfolder, med relevante oplysninger til at hjælpe dig godt i gang.

Region Nordjylland
Rebild Kommune
Webmaster
Sidst opdate:
June 07, 2017, 17:30